De Eerste Wereldoorlog komt eraan. 2014… honderd jaar geleden, 1914, begon de ellende, weliswaar pas in augustus, maar het hele komende jaar is uitgetrokken als herdenkingsperiode en dat zal de eerste jaren nog wel even doorgaan. Ook in Nederland, hoewel dit land niet deelnam aan die oorlog. Een verdienste van het boek Velden  van weleer. Reisgids naar de Eerste Wereldoorlog (2010) van Chrisje Brants en Kees Brants is de nadruk die wordt gelegd op de veranderingen in de aandacht voor de oorlog over de jaren heen; niet alleen treedt er een afname of toename op in belangstelling, maar ook ontstaat er soms belangstelling in landen waar deze nooit eerder bestond. Je krijgt de indruk dat Nederlandse media nu bezig zijn de Eerste Wereldoorlog te annexeren, waarschijnlijk gestimuleerd door een toenemende algemene belangstelling.

Zelf heb ik afgelopen jaar een bescheiden bijdrage aan de geschiedenis geleverd in een artikel over de inzet van Indiase soldaten bij de verschrikkelijke loopgravenoorlog (Over de zwarte wateren. Indiase soldaten in de loopgraven, 1914 – 1915. In: Veelzijdige gedachten, redactie C. Kelk, F. Koenraadt en D. Siegel. Den Haag

[Boom Lemma] 2013: 75 – 85). Ondanks de moed van individuele soldaten, was dit een mislukt avontuur dat gelukkig niet tot het einde van de oorlog heeft geduurd. Hele regimenten van Gurkha’s, Sikhs, Hindoes en Mohammedanen zijn genadeloos over de kling gejaagd in een strijd die de hunne niet was en waarvan ze bitter weinig begrepen. We mogen hopen dat ze in het herdenkingsgeweld dat nu is losgebarsten niet helemaal vergeten zullen worden.