About Lodewijk Brunt

Zie de pagina Personalia.

Antigone in Karachi

Het centrale thema van Antigone is de spanning tussen het individuele geweten en de verordeningen van de staat, de wil van de goden en die van de mensen; Sofokles is nog steeds actueel. De naam van de dochter van Oedipus betekent iets als ‘geboren om tegen te werken’, het drama is dus ingebakken. Als haar broer Polyneikes is gevallen in [...]

By |2018-10-29T20:54:58+00:00woensdag 24 oktober 2018|Categories: Blog|Tags: , , , , |Reacties uitgeschakeld voor Antigone in Karachi

Een # in de Review

Ik schat dat ruim tien procent van alle pagina’s van het tweewekelijkse tijdschrift The New York Review of Books wordt beslagen door advertenties van universitaire uitgeverijen. Soms wat meer, soms wat minder. Een paar recente nummers: dat van 10 oktober telde 90 pagina’s en had bij elkaar twaalf pagina’s van zulke advertenties, het nummer van 20 september had er vijfenhalf [...]

By |2018-10-22T09:42:36+00:00zaterdag 20 oktober 2018|Categories: Blog|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Een # in de Review

Heterolinguïsme

Goed beschouwd is meertaligheid een misleidend begrip: het verschijnsel dat in (literaire teksten) afwijkingen voorkomen van de standaardtaal. Is er wel ooit sprake van een standaardtaal? Talen veranderen onophoudelijk, niet alleen door het opnemen van nieuwe woorden en begrippen—en het verdwijnen van oude woorden en begrippen—, maar ook in de grammatica, uitspraak, betekenissen. Om dicht bij huis te blijven: de [...]

By |2018-10-14T14:48:03+00:00zondag 14 oktober 2018|Categories: Blog|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Heterolinguïsme

Charlie, de pianist

Ernest zit aan het stuur van de auto, maar rijdt als een gek en is voortdurend aan het woord terwijl hij regelmatig omkijkt naar de passagiers naast hem en op de achterbank. Achterin zitten Momo en Charlie, naast Ernest zit Léna. Hij vertelt over het roekeloze rijgedrag van zijn vader, die onderweg altijd naar meisjes met opwaaiende rokjes speurde. Ben [...]

By |2018-10-08T15:39:38+00:00maandag 8 oktober 2018|Categories: Blog|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Charlie, de pianist

Boeven en ander tuig

Over criminaliteit en terrorisme is van alles te doen, maar wat me de laatste tijd vooral opvalt zijn resultaten van onderzoek, onderzoek naar het verband tussen deze verschijnselen. Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving verrichtte onderzoek voor Politie en Wetenschap; ik haal dit bericht uit de krant (NRC Handelsblad, 24 augustus 2018) dus wat deze instellingen precies voorstellen, weet ik [...]

By |2018-10-02T11:42:31+00:00maandag 1 oktober 2018|Categories: Blog|Tags: , , , , , , |Reacties uitgeschakeld voor Boeven en ander tuig

Dickens en India

Was Charles Dickens werkelijk een pleitbezorger van genocide? Het is bijna onvoorstelbaar, de schrijver wordt door velen (al dan niet terecht) geassocieerd met pogingen om armoede en ellende in het negentiende eeuwse Engeland aan de kaak te stellen. Of, in bepaalde kringen, juist met humor, zij het misschien niet altijd van de hoogstaande soort. Ik ben ooit als spreker en [...]

By |2018-09-30T15:29:57+00:00maandag 24 september 2018|Categories: Blog|Tags: , , , , , |Reacties uitgeschakeld voor Dickens en India

De andere helft

NRC Handelsblad (15 en 16 september 2018) vergaste de lezers afgelopen weekend op een proeve van how the other half lives. Nee, niet in de negentiende eeuwse betekenis van de onbekende, vaak armoedige volksmassa waar we als vertegenwoordigers van het welgestelde deel van de natie nooit mee in contact komen en een beetje bang voor zijn. Jacob Riis documenteerde die [...]

By |2018-09-17T12:33:32+00:00maandag 17 september 2018|Categories: Blog|Tags: , , , , , |Reacties uitgeschakeld voor De andere helft

Geweld

In een artikel over de mogelijke legalisering van cocaïne in Latijns-Amerika stelt NRC Handelsblad-correspondent Nina Jurna (7 september 2018) de ‘ontwrichting’ van landen als Brazilië, Bolivia, Uruquay en Colombia aan de orde: drugs richten individuele gebruikers te gronde, maar ook hele samenlevingen. In Brazilië sterven jaarlijks ruim 60.000 mensen door geweld dat met drugs samenhangt: slachtoffers zijn overwegend jong, nog [...]

By |2018-09-09T15:42:26+00:00zondag 9 september 2018|Categories: Blog|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Geweld

De Donald

Van de Amerikaanse president Trump—de Donald—wordt gezegd dat hij geen slag heeft uitgevoerd voor zijn onmetelijke rijkdommen; hij zou alles hebben geërfd van zijn vader Fred. Afgaande op de lectuur over Trump die ik de afgelopen weken hier en daar onder ogen kreeg—onder meer een uitvoerige recensie van Gwenda Blair’s biografie The Trumps: Three Generations That Built an Empire van [...]

By |2018-09-09T15:52:11+00:00maandag 3 september 2018|Categories: Blog|Tags: , , , , , , |Reacties uitgeschakeld voor De Donald

I, Claudia

De verpleegster schudt het kussen op, de patiënte is oud en ziek. ‘Ik schrijf een geschiedenis van de wereld’, zegt ze. ‘Allemachtig’, reageert de verpleegster, ‘dat is me nogal wat’. ‘Was ze soms iemand’, vraagt de verpleegster even later aan de dokter, als ze door de gang lopen. ‘Ik bedoel, de dingen die ze zegt...’. De dokter kijkt in zijn [...]

By |2018-08-27T13:02:27+00:00maandag 27 augustus 2018|Categories: Blog|Tags: , , , , |Reacties uitgeschakeld voor I, Claudia