Moordenaressen

Afgelopen weekend besteedde mijn krant aandacht aan het verschijnsel moord en doodslag (NRC Handelsblad, 12, 13 maart 2016). Doordat de Hoge Raad de criteria voor moord verscherpt, neemt bij zogenaamde levensdelicten het aantal veroordelingen voor moord af en voor doodslag toe. Ongetwijfeld tot genoegen van de veroordeelden, aangezien op dat laatste delict lagere straffen staan dan op moord, waarbij ‘voorbedachten [...]