Vervlogen tijden?

Ook al ga je een heel klein stapje terug in de tijd, dan nog loop je de kans te stuiten op zaken die je volkomen vreemd voorkomen. Ik had die gewaarwording toen ik deze week een schrift uit de kast haalde waarop de naam Het Parool was geplakt, blijkbaar uit de krant geknipt. Ik sloeg het open, had geen idee [...]