Licht, kleur

Het begon bij Konstantin Paustovskij. In zijn roman De romantici, oorspronkelijk verschenen in 1935, staat een korte uitweiding over het licht. In de achttiende eeuw hadden we nog kaarsen, merkt hij op, maar die zijn verdrongen door kerosine, elektriciteit en acetyleen. Als het licht in je ogen brandt en je schoon genoeg krijgt van elektrisch licht, dan begin je heimwee [...]