Operamodes

Behalve veel andere dingen is opera ook wispelturig. Ik besteedde op deze plaats onlangs aandacht aan de sterk wisselende omstandigheden waaronder opera wordt gepresenteerd en ook aan de soms ingrijpende coupures of aanvullingen die op individuele opera’s worden toegepast. Je kunt je bijna niet voorstellen dat iemand een schilderij van Rembrandt in stukken knipt omdat de kunstenaar er teveel mensen [...]