Noodlot slaat toe

Don Alvaro gedraagt zich als een echte Spaanse edelman: moedig, hoffelijk, met gevoel voor verhoudingen. Maar toch wordt hij niet voor vol aangezien, ondanks zijn geld. Waarom? Hij is afkomstig van de verkeerde familie. Zijn vader had als koloniaal in Latijns-Amerika een zelfstandig koninkrijk willen stichten en was met een Incaprinses getrouwd. Verraad aan de Spaanse troon! De ‘halve Indiaan’ [...]