Dissonantie op het dodenveld

Als je iets of iemand aantreft met eigenschappen die niet stroken met wat je verwacht, gewend bent of geleerd hebt, is er sprake van een cognitieve dissonantie. Tijdens een gesprek waar ik getuige van was, ging het over een persoon die in het nieuws was – ik weet niet meer precies de details. De besprokene bleek joods te zijn. ‘Meen [...]