Identiteit en verzuiling

Bij een debat zou de historicus E.H. Kossmann over de Nederlandse nationale identiteit hebben gezegd: ‘Loop er liever met aandacht omheen. Bekijk het van alle kanten, maar stap er niet in, behandel het kortom als een enorme kwal op het strand’. Ik ontleen deze kennis aan een stuk in NRC Handelsblad (16 oktober 2014) van Bas Blokker. Het ging over [...]