Vorm of vent

Een tekst rolt door de tijd, en de dichter ligt dood en begraven. Prachtige zin! Zou zó uit een fraai gedicht geplukt kunnen zijn. Maar nee, ik ontleen hem aan de Gebruiksaanwijzing die bij wijze van inleiding is afgedrukt in Luceberts zoekend oog, een lezersvisie op de poëzie van Lucebert door H.U. (‘Ulli’) Jessurun d’Oliveira. Het boek kwam vorig jaar [...]