Verhaal

Onlangs moest ik een verhaal houden voor een klein, maar select, gezelschap en ik realiseerde me dat het woord verhaal weliswaar een alledaags begrip is, in het Nederlands, maar desondanks, of juist daardoor, een veelvoud aan betekenissen heeft. De simpele omschrijving die je kunt vinden in Van Dale—ik geef toe, mijn woordenboek dateert van geruime tijd geleden—doet daar geen recht [...]