Tie-signs

In het Wetenschapskatern van NRC-Handelsblad (3 en 4 januari 2015) stond een aardig stuk over toeval – dus: statistiek. Een paar krasse anekdoten passeerden de revue. Pas na het lezen viel mijn oog op de illustraties, een stuk of tien plaatjes van fotograaf George Maas: ‘stellen met dezelfde kleren aan’, zoals het onderschrift luidde. Ik heb er goed naar gekeken [...]