Chinese Nederlanders in beweging?

Komt er een eind aan het isolement van Chinese Nederlanders? Kort achter elkaar las ik verschillende berichten in de krant die daarop zouden kunnen wijzen. Lotfi El Hamidi wijdde er een column aan in NRC Handelsblad (11 februari 2019); hij merkt op dat er in Nederland een lange traditie bestaat van vooroordelen en flauwe grappen over Chinezen, maar dat er [...]