Partition en geweld

Augustus 2017, zeventig jaar onafhankelijkheid India en Pakistan. Een subcontinent in tweeën gespleten, later in drieën, volgens richtlijnen die geen mens ooit begrepen heeft. De roemruchte Partition. Een moeilijke operatie, zoals iemand ooit heeft gezegd, uitgevoerd met een bot keukenmes. Een feestelijke gebeurtenis: de Britse koloniale macht, die zoveel narigheid heeft veroorzaakt, trekt zich terug ten bate van twee jonge, [...]