Pragmatische antropologie

Van een pragmatische antropologie had ik tot voor kort nog nooit gehoord, terwijl het vak al zeker sinds het eind van de achttiende eeuw bestaat – in 1798 werd te Koningsbergen het werk Anthropologie in pragmatischer Hinsicht gepubliceerd. Auteur: Immanuel Kant, inderdaad, de filosoof van de rede. Het boek is zojuist in het Nederlands vertaald en uitgegeven (bij uitgeverij Boom, [...]