Giften

Als inleiding tot de antropologie schreef Clyde Kluckhohn in 1944 Mirror for Man. Een fraai handboek met een prachtige titel--antropologen hebben de mensheid inderdaad vaak een spiegel voorgehouden. Door de intensieve bestudering van een ogenschijnlijk exotisch gebruik aan de periferie van de beschaving werden soms menselijke drijfveren blootgelegd die een universeel karakter leken te hebben. Het begrip mana is oorspronkelijk [...]