Taalverwording

De spelling van studenten aan de universiteit is hopeloos, zegt een universitair docent in NRC Handelsblad, 6 september 2016. De kwestie staat breed uitgemeten over twee volle pagina’s: Scripties en tentamens vol taalfouten. De situatie is blijkbaar zo ernstig dat de hoofdredactie er een dag later een Commentaar aan wijdt, waarin ook de overheid streng wordt toegesproken: zij mag niet [...]