Vancouverisme

Stadsbesturen proberen hun identiteit—je moet geloof ik zeggen: concurrentiepositie—te versterken door ontwikkelingen in andere, succesvolle steden na te volgen. We kennen het uit de negentiende eeuw met de Parijse stadsvernieuwing van Baron Haussmann. Naäperij alom. Iets later, omstreeks de eeuwwisseling hadden we de Tuinstadbeweging, overgewaaid uit Groot Brittannië en de Verenigde Staten. Een recent voorbeeld is het waterfront. In de [...]