Stadsversjieking

De Britse sociologe Ruth Glass muntte in de loop van de jaren zestig het begrip gentrification – ze bedoelde het proces waarbij oude, verloederde stadswijken worden opgeknapt en omgetoverd tot aantrekkelijke woonbuurten. De buurten zijn vaak gunstig gelegen ten opzichte van de voorzieningen en het blijkt dat je van de verkrotte woningen modieuze paleisjes kunt maken – als je er [...]