Visie

Na mijn kandidaatsexamen kreeg ik een aanstelling als ‘kandidaatsassistent’, een functie die allang niet meer bestaat aan de universiteit. Het was een veredelde secretaressebaan, waarmee ik niets denigrerends bedoel. Ik moest hand- en spandiensten verrichten voor de hoogleraar – hij was destijds decaan van de faculteit en had het druk (zijn faculteitsbureau was een ‘halve’ secretaresse – toen ik vele [...]