Deltaplan Amsterdam

Amsterdam is weer eens in opspraak. Op 1 augustus jongstleden stond een stuk over de stad afgedrukt in NRC Handelsblad uit de pen van de hoofddirecteur van het Rijksmuseum Amsterdam, Wim Pijbes. Nu zijn pogingen mislukt zijn om fietsen te weren uit de onderdoorgang van het museum, richt hij zijn pijlen op prostitutie, smerigheid, fietsers in het algemeen, scooters, rondvaartboten, [...]